2023-02-16 Nye layout og nyt til leverandører

Denne opdatering har haft fokus på at forbedre visningen af information om udbud i udbudslisterne. Derudover udvides der med en ny hjælpe status til alle leverandører på Erhvervsbil udbud.

Omdøbning af felt på bil

På opfordring er feltet ‘Lev. lev. dato’ (Leverandør leveringsdato) blevet omdøbt til noget mere sigende: ‘Lev. dato til kunde’

Nye visninger i udbudslister

Listevisninger er blevet udvidet til at indeholde mere information – både for kunder og leverandører – men også for leasing selskab.

I ovenstående eksempel kan man se, at status på et udbud nu er repræsenteret via farven på den nederste mappe ikon. Et udbud ses som en mappe – en samling af oplysninger, billeder og dokumenter. Tilsvarende er hele sagsmappen – som ofte indeholder både et Erhvervsbil- og et Leasing-udbud – en samling af “mapper” og statussen er også her repræsenteret via en farve (status: Åben, Lukket eller Annuleret)

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er rigtig mange informationer, som vises, hvis man holder musen hen over elementer på siden (“hover text”).
Her er et par eksempler:

Placering af udbuddet i kundens organisation
Sagsmappens status
Udbuddets status
Typen af sagsmappe (hvis navnet er ændret kan det ses her) – samt hvem og hvornår den blev oprettet
Det fulde firmanavn
Dette er blot en hjælpetekst – så man kan se, at teksten er kundens reference nummer (“kostcenteret”)

Kigger man nærmere på denne liste

kan man også se, at det er blevet valgt kun at repræsentere 1 dato på listen.
Hvis IKKE bil leverandøren har angivet en ‘Lev. dato til kunde’ – så vises kundens ‘Ønsket lev. dato’.

Erstatter reg. nr.

Hvis udbuddet er sat til at skulle erstatte en bil, så kan man se reg.nr. for denne bil

Ny “primær kontaktperson” for både kunder og leverandører

Der er blevet udvidet, så man nu kan tilknytte en “Primær kontaktperson” på et udbud. Dette kan gøres for både kunde, men også alle leverandører på sagen. Man kan sætte sin egen virksomheds primære kontaktperson i bunden af et udbud:

Her kan man så også se email og telefon numre for de øvrige virksomheders primære kontaktpersoner – og dermed gøre det lettere at “få fat på hinanden” 🙂

Funktionaliteten vil senere blive brugt i forbindelse med oprettelse af opgaver m.m., men i første omgang kan man nu på listevisninger se “sin egen” primære kontaktperson, når denne er angivet.

Man kan også søge på kontaktpersonen

Som standard vil feltet indeholde ‘Ikke tildelt’ (alle sager hvor man ikke har tildelt en ‘Primær kontaktperson’) samt ens egne initialer.

Skal man hjælpe en kollega, som har ferie el.lign., så kan man tilføje flere personer i listen

En ny ‘Intern lev. status’ – Intern Leverandør Status

Click Your Van understøtter nu også at hjælpe med at “holde styr på” de interne processer hos en leverandør til et Erhvervsbil udbud. Ud over Kundestatus og Leverandørstatus er der nu kommet en tredje status, som kun kan ses og redigeres af leverandøren på et produkt. Ingen andre kan se dette. Her er et par eksempler

Man kan ændre status på samme måde som ‘Leverandør produkt status’ ændres (via gul blyant 😉 )

Som standard – når et produkt bliver til “Ordre” – så bliver den ‘Intern lev. status’ sat til ‘Ikke håndt.’ – som en forkortelse for ‘Ikke håndteret’. Leverandøren har følgende status muligheder:

  • Ikke håndt.
  • Bestilt – Kan bruges hvis produktet skal bestilles hjem
  • På lager – Kan bruges, hvis produktet allerede er “plukket” fra lageret
  • Hos opbyg. – Kan bruges, hvis produktet allerede er sendt til opbyggeren på sagen
  • Annulleret – Kan bruges til at markere, at man har fået håndteret hvis kunden har annulleret produktet.

Søgning på ‘Intern lev. status’

Den generelle søgning er blevet udbygget, så man kan lave special søgninger på den nye ‘Intern lev. status’

Visning af ‘Intern lev. status’ på udbudslister for leverandører

Når man som leverandør kigger på lister over udbud vil man nu se et antal ikoner med et antal bag sig

Disse viser hvor mange produkter man har i de forskellige ‘Intern lev. status’´er.
Man kan holde musen hen over dem og vil så se navnet på den specifikke status.

Bemærk, at der kun vises ikoner, hvis antallet er større end 0.

Visning af nye søgninger på forside til leverandører

På forsiden er der kommet en ny gruppe af lister. Disse lister søger efter udbud med status “Ordre” hvor der er bestemte statuser for ‘Intern lev. status’

Det kan godt være at der er behov for andre lister – men det vil erfaringen blandt leverandørerne nok hurtig afspejle 😉

Udvidelser til Leasing udbud

Udseendet for Leasing udbud følger meget “i tråd” med Erhvervsbil udbuddet. Dog er der ændret, så der er tilføjet ekstra oplysninger i stedet for ‘Intern lev. status’

Man kan stadig holde musen hen over sagsmappen, udbudsmappen m.m. i venstre side og se yderligere oplysninger.

Men man skal især bemærke “Kontrakt ” feltet – som er sammen sat af Leasing kontrakt nr., og leasing kontrakt nummeret på bilen, som erstattes.

Hvis man holder musen over cifrene i parentesen, så kan man se, at at det er erstatnings kontrakt nummeret som vises her

Og <mangler> vil vise kontrakt start dato, hvis denne er indtastet.

Mere på vej

Click Your Van glæder sig til at fortsætte udbygningen af funktionalitet i løsningen. De nye layout ændringer i forhold til søgeresultater er en sammensætning ud fra ønsker fra både kunder og leverandører. Og der er lavet en stor ændring i denne opdatering, som sikkert har behov for lidt justeringer. Skulle der mangle nogle oplysninger – så husk, at alle er velkommen til at komme med ændringsforslag. Det er brugernes behov, som driver den generelle udvikling.
Det håber Click Your Van er tydeligt for alle med med denne store opdatering.

da_DKDanish