2023-03-16 – Opdatering vedr. bl.a. pris ændringer

Denne opdatering henvender sig både til kunder og leverandører, og har specielt et par nye muligheder for leasing selskaber.

Leverandør tilføjelse af produkter til udbud i ‘Ordre’

En leverandør kan nu tilføje nye produkter til et udbud, som allerede er i ‘Ordre’. Dette er for at muliggøre hjælp, hvis en kunde har glemt et produkt.

Leverandøren starter med at tilføje et produkt

Og efter tilføjelsen er produktet nu blevet indsat med ‘kunde prod. status’ som ‘Mulighed’.

Som det også ses ovenfor, så oprettes der ligeledes en opgave til kunden, som på den måde informeres om, at man skal tage stilling til det foreslåede produkt.

HINT: Leverandøren har mulighed for med det samme at sætte ‘lev. prod. status’ til ‘Godkendt’. På den måde kan man spare “en rundtur”, hvor kunden først skal sætte ‘kunde prod. status’ til ‘I udbud’ og leverandøren derefter skal ‘Godkendt’ for kunden endeligt kan sætte ‘Ordre’ på produktet.
Ved at sætte i ‘Godkendt’ med det samme – kan kunden lave ‘kunde prod. status’ til ‘Ordre’ med det samme.

Kunde informeres om ny produkt mulighed

Der oprettes nu en ny opgave til kunden, som kan ses i opgave listen:

Kunden fjerner opgaven – ved at tage stilling til forslaget 🙂

Leverandører kan nu også sænke prisen i ‘Ordre’

Det er nu muligt for leverandører at sænke prisen på et produkt – også selvom udbuddet har status ‘Ordre’. Ved komplekse opbygninger kan det let være at totalprisen bliver mindre end først estimeret.
Kunden informeres ikke om prisreduktionen, da det antages, at enhver kunde vil være tilfreds med lavere priser 🙂

Leasing selskab informeres om pris ændringer

Ved prisændringer på et produkt, hvor et udbud er i ‘Ordre’, vil det tilknyttede leasing selskab fremover modtage en opgave, så de kan træffe de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med ændringerne på ordren.

Opgaven forsvinder ikke automatisk – men skal markeres ‘Håndteret’ manuelt. Bemærk, at leverandøren og den nye pris også er synliggjort direkte på opgaven.

Leasing selskab kan se total priserne per leverandør

Opdateringen i går blev så godt modtaget, at den øjeblikkelig affødte et nyt ønske fra et leasing selskab. Click Your Van valgte at implementere det i dag, da det var meget let at få lavet.
Fremover kan et leasing selskab se total beløbene fordelt per leverandør. (Dermed kan de lettere afstemme fakturaer)

Bemærk at en leverandør fortsat kun kan se sine egne total priser.

da_DKDanish