2023-10-06 – Forbedringer for både kunder og leverandører

Siden sidst har der været en hel del opdateringer, fejlrettelser og forbedringer bl.a. til Click Your Vans nye Fleet module – men dem har vi undladt at forstyrre jer alle med ?

Nu kommer der tilgengæld nogle vigtige ændringer for alle

Oplysninger for alle

‘ETA – Land’ skifter navn til ‘ETA Opbygger’

Click Your Van omdøber feltet for at blive mere præcis på, hvad datoen bruges til. Leverandører af biler får afleveret bilerne hos opbyggerne på forskellig vis.

Det er dette felt

som nu ændres til

Datoerne ændres naturligvis bare fordi markatet ændrer navn ?

‘Stelnr.’ mindst 17 tegn

For at fjerne muligheden for fejlindtastninger kan man nu kun gemme stelnumre med mindst 17 tegn.

Annullering af bestillinger af biler

For at undgå problemer for bil leverandørerne, så kan man ikke længere annullere stålet på et udbud, når først udbuddet er blevet ‘I ordre’. Man er derfor nødt til at annullere hele udbuddet og lave et nyt for at skifte bil.

Oplysninger for leverandører

Nyt felt ‘Forh. ordre nr.’

Leverandører af bilerne har spurgt på, om man ikke kunne få lavet, så man kan registrere sit eget interne ordrenr. Dette felt kan nu bruges til dette formål.
Bemærk, at man naturligvis kan søge på dette nummer i alle lister.

Sortering efter ‘Kunde’

I toppen af alle lister er der blevet tilføjet en ny drop-down liste ‘Kunde’.
Click Your Van vokser med mange nye kunder. Nogle af disse kunder bruger samme leverandører.
Disse leverandører vil nu kunne filtrere følgende via denne dropdown:

  • Søgelister
  • Opgave lister
  • Besked
  • Notitser

Som standard er ‘Alle’ valgt. Bemærk, at man – ligesom med afdelinger – kan åbne flere vinduer og brugere forskellige indstillinger i de forskellige vinduer. Man kan altså vise kunde 1 i ét vindue og kunde 2 i et andet.

Her er et eksempel hvor ‘Alle’ er valgt:

Og her er samme billede hvor en bestemt kunde er valgt:

I eksemplet kan man se at der vises andre bokse med andre antal i og der er eksempelvis ikke nogen åbne opgaver på denne kunde.

Nyt felt ‘Modt. opbygger’

Der er nu tilføjet et dato felt med navnet ‘Modt. opbygger’.

For at hjælpe med hurtigt at udfylde feltet med dagsdato, så er der lavet en knap ‘Modtaget!’

Når man trykker på knappen så forsvinder den og ‘Modt. opbygger’ udfyldes med dags dato

Man kan naturligvis også rette datoen manuelt

Idéen er, at en opbygger fortæller, når man har modtaget en bil.

Bemærk at det er vigtigt at opbyggerne udfylder denne dato eftersom at feltet bruges til at hjælpe bil leverandørene (bilen fjernes fra den nye ‘Ordrer til levering’ liste som bil leverandørerne gerne vil bruge – se nedenfor)

Nye lister til opbyggere

Er ens firma blevet registreret i ‘Organisation’ til at være opbygger

Så vil man på forsiden fremover kunne se en ny oversigt

Man har nu også fået en ny menu ‘Opbygger’ til rådighed

De 2 nye lister viser kun sager, hvor man er udvalgt som opbygger. Dette kan også ses i det nye hjælpe ikon.

Listerne viser bilerne som er på vej ind

Og biler som man har modtaget. – altså hvor ‘Modt. opbygger’ er udfyldt.

Til en start fjernes bilerne først fra den sidste liste, når udbudssagen er blevet markeret leveret .

Ny ‘Ordrer til levering’ liste til leverandører

Under menuen ‘Udbud’ er der nu kommet en ny rapport liste kaldet ‘Ordrer til levering’.

Grundideen er, at bil leverandører her kan se en liste over biler, som skal leveres til opbygger. Listen minder om et regneark

Listen er tænkt som en rapport til, hvor man mangler at få sent biler til opbygger. Listen indeholder derfor kun biler som endnu ikke har registreret en dato som ‘Modt. opbygger’ – altså en dato for bekræftelse af modtagelse af opbygger. Dette kan også ses af det nye hjælpeikon

Bemærk at Click Your Van har optimeret udlæsningen til et Excel regneark ved, at man kan klikke på ‘Kopier’ knappen.

Derefter kan man indsætte udklippet i et regneark og arbejde videre med listen. Det kunne være at man ønskede at fordele bilerne ud på flere transporter – eller tildele en chauffør til hver kørsel.

da_DKDanish