2023-12-06 – VIGTIG ændring på ‘Opgaver’

Click Your Van har opdateret måden som ‘Opgaver’ virker på.
Læs derfor denne opdatering grundigt,
da du skal foretage dig handlinger, hvis du fremover skal “med på opgaver”!

Click Your Van løsningen vokser hurtigt – og det har gjort at der er begyndt at være rigtig mange forskellige opgaver, som skal løses af forskellige folk.

Hvis du følger vejledningen, så bliver det meget lettere fremover, da du kun vil se opgaver, som er relevante for dig. Og når du har læst nedenstående, så vil du se, at det bliver dig selv, som kan definere, hvad du synes er relevant – ikke os 😅

Ændring i Opgaver centeret

Fremover vil der i søgefeltet automatisk være valgt, at man kun ser opgaver, som enten
Ikke er tildelt nogen
eller
Er tildelt dig selv

Man kan naturligvis stadig se alle opgaver ved bare at slette de 2 forudfyldte felter.
Man kan også nøjes med at se en kollegas opgaver. Her vælger man blot kollegaens initialer.

Flere på en opgave

Flere kan fremover være tildelt til en opgave. Man kan ændre i hvem, som er tildelt til en opgave ved at klikke på blyanten

Efter valg af brugere gemmes disse – og listen opdateres – ved at trykke på “check” flaget

Abonnér på opgave

For fremover automatisk at komme med som ‘Tildelt til’ på en opgave, skal man sørge for at “abonnere” på opgave typen.

Det gør man på følgende vis:

I højre menuen vælges ‘Bruger indstillinger’

Herefter vælger man ‘Opgave abonnementer’. Listen vil være forskellig afhængig af, om man er kunde eller leverandør.

Kunder:

Leverandører:

Bemærk, at de 2 lister vil udvides over tid. Nye typer af opgaver vil til en start ikke være tildelt nogen person. I skal derfor – når I ser “ikke tildelte opgaver” – huske at få den korrekte kollega til at abonnere på opgaven, så de øvrige kollegaer ikke behøves at se opgaver af dén type fremadrettet.

Der er 3 muligheder per opgave type:

‘Tildel ikke’:
Ja så kommer man ikke på opgaven – og har en kollega valgt 1 af de nedenstående – så vil du ikke længere direkte se opgaven.
‘Tildel’:
Så vil man blive tildelt på opgave typen, når der opstår opgaver.
‘Tildel hvis primær kontakt’:
Her bliver man kun tildelt til en opgave, hvis man samtidig er blevet indsat på et udbud som primær kontakt person (nederst i udbuddet).

Modtag email – hvis du bliver tildelt en opgave

Som noget nyt kan man nu også bede om at modtage en email, hvis man “kommer med på en opgave”.
Man skal blot sætte kryds i ‘Email notificering’ for, at dette sker.

da_DKDanish